Adatvédelmi irányelvek (GDPR)


Adatvédelmi irányelvek (GDPR)

Nagy figyelmet fordítunk ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelmére. Ezért olyan irányelveket dolgoztunk ki, amelyek megvédik megrendelőink személyes adatait.

Kik vagyunk és hol lehet minket megtalálni.

Szlovákiai cég vagyunk, szlovákiai telephellyel:
PAMAS Hungary s.r.o.
Jesenského 85
943 01 Stúrovo, Szlovákia

IČO: 43865216, DIČ: 2022532589, IČ DPH: SK 2022532589 (közösségi adószám)
A nyitrai kerületi bíróság nyilvántartásában bejegyezve az Sro. 21411/N szám alatt
A cég felelős személye Mgr. Bogdányi Tivadar pamas@pamas.hu, 06 33 400 479

Melyek az általunk gyűjtött adatok és miért van rá szükség


Az adatgyűjtés a vásárláshoz kapcsolódik. Az Önöktől kért információ a megrendelés feldolgozásához és számla kiállításához elengedhetetlen. Ez magában foglalja az Ön nevét, e-mail címét, szállítási címét, telefonszámát és a megbízás tárgyához kapcsolódó adatokat.

Elektronikus banki fizetés esetén a fizetés a bank honlapján történik, így nem kapjuk meg a fizetési adatokat.

Amennyiben Ön hozzájárul, úgy abban az esetben archiváljuk az e-mail címét és tájékoztatjuk Önt a hírekről és a folyamatban lévő eseményekről, akciókról, újdonságokról.

Célkitűzéseink egyike, hogy folyamatosan javítsuk honlapunkat, és ezért próbálunk információkat gyűjteni azon ügyfeleinkről akik ellátogatnak weboldalunkra. Az általunk keresett információk közé tartoznak a következők: adatok a szolgáltatásaink eléréséhez használt eszközökről és számítógépekről, beleértve az IP-címeket, a böngészőbeállításokat, az operációs rendszer adatait vagy a mobilkészülékre vonatkozó információkat, az információkat, amelyekről a webhelyet elérheti, a meglátogatott webhelyek és a cookie-k, a Google Analytics és hasonló eszközök adatai.

Honlapunkon az önök véleményét is megjelenítjük.

A személyes adatokat ezen következő jogalapon használjuk.

- A szerződés teljesítése és megkötése: Szükségünk van néhány az Ön személyes adatára, hogy vásárolni tudjon, vagy szerződést köthessünk az Ön általunk vásárolni kívánt árukról vagy szolgáltatásokról.
A szerződés megkötése után az Ön személyes adatait felhasználjuk annak érdekében, hogy megfelelően elkészítsük majd átadjuk a megrendelt árut. Ennek a jogi alapnak köszönhetően főként számlázási és szállítási adatokat használunk fel.

- Beleegyezés - üzleti értesítések küldéséhez, különösen a hírek és az aktuális ajánlatok, illetve a marketing egyéb formáinak kézbesítésével kapcsolatban, személyes adatait csak az Ön egyetértése alapján használjuk.
Minden egyes beleegyezés önkéntes és bármikor visszavonhatja azt, amely azonban nem érinti a visszavonást megelőző feldolgozás jogszerűségét. A hírekkel és az aktuális ajánlatokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációját itt tudja irányítani.

- Jogosultság
- Személyes adatait arra is felhasználhatjuk, hogy releváns és egyben érdekes tartalmat is biztosítsunk az Ön számára. A jogosultság alapján különösen azokat a személyes adatokat használjuk fel, amelyeket automatikusan feldolgozunk beleértve cookie-kat.
Ezekben az esetekben mindig alaposan megvizsgáljuk, hogy az adatok feldolgozása nem eltúlzott e az Ön személyiségi jogaihoz mérten. Ha többet szeretne megtudni erről az értékelésről, kérjük, írjon nekünk a pamas@pamas.hu címre.

-Jogi kötelezettségeink teljesítése - Az Önre és a rendelésre vonatkozó adatok megőrzése a számlázásban, vagy az üzleti tevékenységet felügyelő állami és más szervek részére történő hozzáférhetőséget jelenti vitás ügyek vagy végrehajtás esetén.

Kinek bocsátjuk rendelkezésére az adatokat


A fent említett okok miatt szükségünk van az Ön személyes adataira melyet nyilvánosságra nem hozunk. Ez alól kivétel képez:
GLS Hungária Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.01-09-888141
Adatkezelő adószáma: 13034283-2-42.
Adatkezelő székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
Adatkezelő e-elérhetősége: dpd@dpd.hu

Meddig tároljuk az adatokat

A megrendelésével kapcsolatos személyes adatait 3 évig tartjuk. A számlákon szereplő adatokat a számviteli szabályok értelmében általában 10 évig meg kell őrizni. Ha önnek van cégünknél felhasználói fiókja, az adatokat addig tároljuk amíg az meg nem szűnik. Az Ön személyes adatait kereskedelmi e-mail címre történő közléshez használjuk vagy más olyan esetekben, amihez Ön beleegyezett, mindezt addig, amíg Ön vissza nem vonja a jóváhagyását.

Hogyan védjük az Ön adatait

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében kidolgoztunk egy biztonsági projektet, amelynek segítségével igyekszünk a lehető legjobban megvédeni azt. Az ide vonatkozó jogszabályok követelményeinek megfelelően minden szükséges biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

A 16 évtől fiatalabbak személyes adatai.

Online áruházunk nem 16 év alatti gyermekek számára készült. A 16 év alatti személy csak akkor veheti igénybe az online áruházunkat, ha a törvényes gondnoka (szülő vagy gyám) beleegyezik.
Személyes adatok harmadik államba
Nem továbbítjuk személyes adatait az EU-n kívüli harmadik országoknak.

Az Ön személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogok

Önnek bármikor jogában áll, hogy visszavonja a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását, a személyes adatok helyesbítésének vagy kiegészítésének jogát, a feldolgozás korlátozását, a kifogás jogát vagy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos panaszt, a személyes adatokhoz való hozzáférési jogot a személyes adatok átadását kérésére, a személyes adatok biztonságának megsértésére vonatkozó tájékoztatáshoz való jogát és bizonyos feltételek mellett az Ön által feldolgozott személyes adatok egy részének törlésének jogát (az ún. elfelejtett jog).

Jogait érvényesítheti
e-mailben, vagy e-mail címre küldött írásos kéréssel a pamas@pamas.hu címre. Kérjük üzenetébe adja meg nevét, vezetéknevét, e-mail címét vagy állandó tartózkodási helyét. Ha nem adja meg a fenti információkat, a kérése nem teljesül. Szükségünk van arra, hogy ez az információ igazolja az Ön személyazonosságát, és ne adjon meg személyes adatokat jogosulatlan személynek.

a) A személyes adatokhoz való hozzáférés joga - a személyes adatokhoz való hozzáférés valamint használatának megerősítése, tovább az ilyen adatokhoz való hozzáférés a feldolgozás céljának és idejének, az érintett személyes adatok kategóriájának, a címzettek körének, az eljárásnak megfelelően. Bármilyen automatikus feldolgozás vagy az ilyen feldolgozás következményei. Üzemeltetőként jogosultak vagyunk arra, hogy minden ésszerű intézkedést megtegyünk annak érdekében, hogy ellenőrizzük az adatokhoz való hozzáférést kérő személy azonosságát, különösen az online szolgáltatások és azonosítók esetében (a rendelet 15. cikke, (63) és (64) preambulumbekezdése).

b) A pontosítás joga pontatlan és teljes hiányos személyes adatok
helyesbítésének joga (a rendelet 16. cikkének (65) bekezdése).
Az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

c) A törlés joga az a jog, hogy töröljék azokat a személyes adatokat, amelyek már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat szerezték és feldolgozták, a feldolgozás végrehajtásához engedélyezésének visszavonásához,a jogellenes feldolgozáshoz, ha a személyes adatok megszerzésére került sor. az információs társadalommal (a gyermekek számára), az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.


d) A feldolgozás korlátozására szolgáló jogra akkor hivatkozhat, ha Ön, mint érintett személy, vitatja a személyes adatok és az EU 2016/679 rendeletének 18.cikke szerinti egyéb alakiságok helyességét úgy, hogy a kiválasztott személyes adatokat ideiglenesen áthelyezi egy másik feldolgozórendszerre, megakadályozva, hogy a felhasználók hozzáférjenek a kiválasztott személyes adatokhoz vagy ideiglenes a feldolgozás eltávolítása mellett dönt.

e) A személyes adatok hordozhatóságához való jog az a jog, hogy személyes adatait információs rendszereinkre a szerződés hozzájárulásával vagy teljesítésével továbbítsuk egy másik üzemeltetőnek strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, amennyiben ez a( az általános adatvédelmi rendelet 20.cikkének (1)bekezdése) Szabályok automatizált eszközökkel történő feldolgozás esetén e jog alkalmazása nem érinti a rendelet 17. cikkét. Az adatátvitelhez való jog nem vonatkozik azokra a feldolgozásokra, amelyek szükségesek a közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy a hatóság által megbízott hatóság gyakorlásához


Más közigazgatási jogorvoslat vagy jogorvoslat sérelme nélkül joga van a rendelet 77. cikkének értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság -hoz
panaszát benyújtani, ha úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellentmondásos, vagy a személyes adatok védelméről szóló törvénynek nem megfelelő.Önnek, mint az érintett személyként joga van bármikor kifogást emelni az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos bizonyos helyzetekből eredendő okokból, még akkor is, ha a feldolgozás az üzemeltető vagy harmadik fél által megkövetelt jogos érdekek miatt szükséges (kivéve a hatóságok által a feladataik ellátása során végzett feldolgozást). Kivéve, ha az ilyen érdekek meghaladják az adatalany érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik (különösen, ha az érintett személy gyermek).


Mik azok a cookie-k, a pixelek és miért van rá szükség?
Mik azok a cookie-k?

A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyek web-böngészőbe küldhetők, miközben meglátogatnak egy webhelyet és tárolódnak a készüléken (számítógép vagy más internet-hozzáférési eszközön, például okostelefon vagy tablet).
A cookie-k az internet böngészőfájlok mappájában tárolódnak. A cookie-k általában a webhely nevét és a keletkezésük dátumot tartalmazzák.
A következő látogatás során a webböngésző újratölti a cookie-kat, és elküldi ezeket az információkat a cookie-t eredetileg létrehozó webhelyre. Az általunk használt cookie-k nem károsítják a számítógépet.

A cookie-k használata.

A webhely használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát az internetböngésző beállításainak megfelelően. Ha meglátogatja honlapunkat, akkor engedélyezheti a cookie-k fogadását a böngészőjében, ne változtassa meg az internetböngésző beállításait, és továbbra is látogassa meg honlapunkat, úgy véljük, hogy elfogadjuk a cookie-kat.

Miért használjuk a cookie-kat?

A cookie-k abban segítenek, hogy szolgáltatásainkat folyamatosan fejleszthessük az Ön érdekeinek és igényeinek megfelelően, valamint weblap struktúrájának és tartalmának fejlesztéséhez továbbá érdekes ajánlatok létrehozásához is használhatók. A cookie-adatokat nem használjuk kapcsolattartási adatokként, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel e-mailben,
vagy telefonon. A cookie-k lehetővé teszik, hogy célzott hirdetést jelenítsen meg a reklámrendszerhez csatlakoztatott internetes weboldalakon és más weboldalakon. A célzott hirdetés a felhasználó vagy a felhasználók csoportjainak viselkedése alapján jelenik meg a böngészőjük azonosításával.


Hogyan módosíthatja a cookie beállításokat?

A legtöbb internetes böngésző eredetileg úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a cookie-kat. Megváltoztathatja ezt a beállítást a cookie-k letiltásával vagy figyelmeztetéssel, ha a cookie-kat a készülékre küldték. A cookie-k módosítására vonatkozó utasítások megtalálhatók az egyes böngészők "súgó" opciójában.


Miért érdemes meghagyni a cookie-k beállítását?
A cookie-kat webböngészőjében mindenki saját belátása szerint használhatja. A megváltoztatott beállítások némely esetben a webhely korlátozott funkcióját és csökkentett felhasználói élményeket vonja maga után.


Vissza a Termékekhez


Copyright © 2008 - 2024 Pamas. Minden jog fenntartva.