Üzleti feltételek


Cégünk a Pamas Hungary s.r.o. igyekszik termékeit a lehető legjobb minőségben elkészíteni, s a megrendelő elégedettsége a legfontosabb számunkra. Ez csak megfelelő és érthető kommunikációval érhető el. Ezen okból az alább ismertetjük Rendelési feltételeinket.

§ 1 Megrendelések
Az áru készítőjének jogában áll elállni a megrendelés elkészítésétől, amennyiben észleli, hogy a megrendelés tárgya nem egyezik meg az etikai szabályokkal és a hatályos törvényi előírásokkal (főleg olyan esetekben, amikor a tartalom egy nemzet, etnikai csoport megszégyenítésére irányul, gyűlőletkeltésre késztet egy csoport vagy személy ellen, személyi szabadságuk és jogaik figyelmen kívül hagyásával, pornográf tartalom terjesztésekor, gyermek pornográf tartalom birtoklása esetén, személyi szabadság ellen irányuló egyesületek támogatása, propagálásakor, ...stb.)

§ 2 Feldolgozás
A nyomtatás nélküli képeslapokat összeállítás nélkül küldjük a nyomdai megmunkálás céljából.
Amennyiben a beérkező megrendelés minden adatot tartalmaz, elkezdődik a feldolgozás.A karácsonyi képeslapok feldolgozása, elkészítése 14 naptári napot vesz igénybe. A kiegészítő termékeknél a feldolgozás ideje az ott található szerződési feltételeknél kerül feltüntetésre. Amennyiben a megrendelés nem elégséges, nem teljes, akkor a megrendelő visszakapja azt kiegészítésre.

§ 3 Adásvételi szerződés
A megrendelés elküldésével a megrendelő tudomásul veszi, hogy a Pamas Hungary s.r.o. és közte adásvételi szeződés köttetett és köteles kifizetni a cégnek az elkészített nyomdaipari termék árát.

§ 4 Árak
A megrendelt termékek kézbesítésének ára a szerződés kötés napján érvényes árak szerint történik, ahogy az a Pamas cég internetes oldalán is látható (lásd: Árak, Árlista). Az akciós árak kizárólag csak az akció időtartama alatt érvényesek, az ott feltünetetett feltételek betartása mellett, melyek az akcióra érvényesek.(Kérjük megrendeléseiket az akció lejárta előtt időben küldeni, így elkerülhetők az esetleges kellemetlenségek, mint az internet kiesése, ...) Amennyiben megrendelését postán küldi, akkor a postai bélyegzőn látható dátum a mérvadó.
A teljes ár tartalmazza a megrendelt termék árát, a szállítás költségét, az adót és az egyéb járulékos költségeket.
A feltünetett és érvényes árlistán az árak forintban (Ft) értendők. Áraink az áruforgalmi adót (Áfa) tartalmazzák.
Európai únión kívüli szállítás esetén az egyéb költségek (vám... stb.) a megrendelőt terhelik.


§ 5 A megrendeléstől való elállás

Mivel a meghívókat, és más termékeket a megrendelő kifejezett kérésére, és személyes igényeinek megfelelően gyártjuk le, a megrendelő nem jogosult indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. (1) c.) pontja értelmében.§ 6 Kézbesítés
Küldeményeinket a GLS futárszolgálat szállítja utánvétes csomagként. A Pamas Hungary s.r.o. cég jogában áll a megrendelt termékeket részleteiben küldeni. Cégünk nem vállal felelősséget a kézbesítés ideje alatt megsérült csomagokért, a szállítási idő be nem tratásáért, mivel azt cégünk nem tudja befolyásolni. Amennyiben a fent említett kellemetlenségek bármelyike fennáll, a reklamációt a szállító cégnél – GLS futárszolgálatnál teheti meg.
Termékeink elkészülési ideje az árlistában található meg.
Kivételes esetekben (pl.: javítás, revízió, karbantartási munkálatok,... ) az elkészülési idő meghosszabbodhat. Ezen kivételes esetek nem jogosítják fel a megrendelőt a küldemény átvételének elutasítására, illetve bármilyen más kártérítés kérésére. Kivételt képezhet, ha az elkészítés során cégünk részéről gondatlanság, szándékosság ténye igazolódik be.
Személyes átvétel esetén a megrendelő köteles a megrendelt terméket az elkészülte után minél hamarabb a cég székhelyén, illetve a megjelölt helyen átvenni.
A Pamas Hungarys.r.o. az átvételre nem került árut 2 hónapig köteles megőrizni.


§ 7 Fizetés
A megrendelt termék kifizetése a küldemény átvételekor utánvéttel történik, illetve előzetes egyeztetés esetén banki átutalással előreutalás formájában.

§ 8 A tulajdonjog fenntartása
Az áru mindaddig a Pamas Hungary s.r.o. tulajdonát képezi, míg a megrendelés összes tételének ára kifizetésre nem kerül.

§ 9 Szavatosság
Kellékszavatosság:

A szavatossági idő a termék kézbesítésének napjával kezdődik. A reklamáció tárgyát olyan termék képezheti, amely nem felel meg a megrendelésnek (jóváhagyott grafikai tervnek), vagy a termékspecifikációnak. A termék átvételétől számított hat hónapon túl, a megrendelőnek kell bizonyítania azt, hogy a kifogásolt termék nem felelt meg a megrendelésnek. A megrendelő a reklamációt haladéktalanul köteles közölni, de legkésőbb a kézbesítéstől számított két hónapon belül. A termék átvételétől számított 2 év elteltével a szavatossági jogait a megrendelő nem érvényesítheti.

Jogos reklamáció esetén a Pamas Hungary s.r.o. kicseréli a hibás terméket, ha ez nem lehetséges, vagy fennáll a hiba ismétlődése, a megrendelő kérheti a szerződés felbontását vagy a termék árának csökkentését. A szerződés felbontását követően a megrendelő köteles a terméket visszaküldeni, melynek költsége a Pamas Hungary-t terheli. Egyéb esetekben a Ptk., az adásvételi szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és más jogszabályok által meghatározott szavatossági szabályok az irányadóak.

Termékszavatosság:

Kellékszavatosság he lyett a megrendelő hibás termék esetén jogosult termékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesíteni. Ebben az esetben azonban a szerződéstől nem állhat el, csak kicserélést kérhet. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Pamas Hungary s.r.o. által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A megrendelő ezen igényét a termék átvételétől számított két éven belül gyakorolhatja, és a megrendelőnek kell bizonyítania a termék hibás voltát.

§ 10 Felelősség

A gyártáshoz szükséges dokumentumok (pl. CD...) elvesztésekor cégünk csak az üres adathordozó árát téríti meg. Egyéb kártérítési követelés nem lehetséges.

§ 11 Adatvédelem, adatbiztonság
A megrendelő hozzájárul a személyes adatai használatához a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben. A megrendelőink adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeljük.

Rendelési feltételek oldalhoz kiegészítő javaslat:

A rendelés leadását követően, a megrendelő személyes igényei alapján, még a gyártást megelőzően elkészítjük a grafikai tervet. A grafikai tervet e-mailben, PDF formátumban küldjük el a megrendelő részére. Amennyiben a megrendelő a grafikai tervet elfogadja, köteles azt írásban visszaigazolni. A visszaigazolás után kezdjük el a termék gyártását. A visszaigazolás elküldését követően a megrendelőnek nem áll módjában elállni a szerződéstől, csak abban az esetben, ha a grafikai tervtől eltérően gyártottuk le a terméket.


§ 12 Szerzői jogok védelme
A megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a megküldött adatok szerzői jogának kizárólagos tulajdonosa. Amennyiben a megrendelő megszegi a szerzői jogok védelméről szóló kikötést, akkor viseli ennek következményeit.

§ 13 További kikötések
A megrendelés elkészítésénél mindig az elsődleges adásvételi szerződésben foglaltak a mérvadók. Amennyiben valamelyik fél nem tartja be a szerződésban foglaltakat, úgy mindkét fél elsődleges célja egy elfogadható megállapodás kötése.

GDPR

„Kötelességünk, hogy figyelmeztessük Önöket, hogy a személyes adataikat feldolgozzuk – név, cím, telefonszám, e-mail cím, amelyeket kizárólag csak a rendelés lebonyolításának ideje alatt használunk.
Az Önök személyes adatait csak a megrendelés feldolgozásának, illetve esetleges reklamáció ideje alatt tároljuk.
A személyes adatok feldolgozása összhangban van a GDPR hatályos új alapelveivel.

Köszönjük bizalmukat.

Pamas Hungary“

Vissza a Termékekhez


Copyright © 2008 - 2024 Pamas. Minden jog fenntartva.