reklamációs rendje


Karácsonyi üdvözlőlapok reklamációs rendje

Cégünk nagy hangsúlyt fektet a kimagasló minőségű termékek gyártására, melyek ellenőrzése több szinten történik.

Amennyiben bármilyen hibát észlel, kérjük az alábbi reklamációs rend szerint járjon el::

Kérjük Önöket, ha bármilyen hibát vagy sérülést észlel termékeinken, azonnal jelezze azt telefonon munkatársainknak a 06 33 501-210 telefonszámon, illetve a pamas@pamas.hu
e-mail címen.

Egyszerűbb esetekben a reklamációt telefonon is jelezheti, az összetettebbeket írásban is elküldheti. Jogos reklamáció esetén munkatársaink felkínálják a probléma lehető leggyorsabb megoldását. Ha a felkínált lehetőség nem megfelelő, akkor a reklamációt írásban kell elküldeni.
A reklamáció feldolgozási ideje 30 naptári nap.

A reklamáció tárgyát képezheti:

- Az áru, amely nem felel meg az adott műszaki szabványnak, ami a megrendelésben szerepelt.
- A megrendelt áru hiányos szállítása, amennyiben a szállító azt a szállítás előtt nem jelezte a megrendelőnek.

A reklamáció tárgyát nem képezheti:
- A megrendelőlap helytelen kitöltése, mely ellentmond a megrendelési feltételekben foglaltaknak.
- Az esetleges hibák, melyeket a megrendelő a grafikai tervben visszaigazolt (üdvözlőlap, esküvői meghívó illetve más nyomdai termék rendelés esetén, amely el lett küldve korrektúrára a megrendelőnek).

A megrendeléseket utánvéttel küldjük. Minden küldeménynek tartalmaznia kell a számlát. Amennyiben az utánvét összege nem egyezik meg a grafikai tervben feltüntetett összeggel, akkor a megrendelőnek jogában áll reklamálni.

A papír színe, mely a honlapon látható nem minden esetben megfelel a valóságnak, ez a monitor színbeli beállításától függ. Ezért tanácsoljuk az ingyenes mintadarab igénylését.

Jogos reklamáció esetén a megrendelő jogában áll:
- Igényelni megrendelése újbóli legyártását, melynek költsége teljes mértékben a gyártót terheli,
- Az eredeti megrendelés sztornózása, a kifizetett összeg teljes mértékű visszatérítése. Ez esetben a megrendelő köteles a reklamációját írásban elküldeni és a kifogásolt terméke(ke)t teljes egészében visszaküldeni az alábbi címre:

Pamas Hungary
2500 Esztergom
Pf.: 61.

1. Cikkely
A reklamáció kezelésének elvei


1.1 A megrendelőnek jogában áll reklamációval élni a gyártónál, amennyiben a termék nem megfelelő minőségű Pamas Hungary, 2500 Esztergom, Pf.: 61.
1.2 A reklamációs eljárás alatt a megrendelő köteles a valós hiányosságról, hibáról információval szolgálni (a megrendelés késői feldolgozása, a megrendelés összecserélése, hiányos darabszám, nem megfelelő gyártás... stb.) Amennyiben nem kivitelezhető a hiba azonnali megoldása, valamint szóban nem történik megegyezés a két fél között, akkor a megrendelő köteles írásos formában részletesen tájékoztatni a gyártót a hiányosságról, problémáról. (Reklamációs levél)
1.3 A reklamációs levéllel együtt a megrendelő köteles a hibás terméket a fizetési bizonyalttal, számlával együtt visszaküldeni a gyártónak.


2. Cikkely
A reklamáció beadásának és elbírálásának ideje
2.1 A megrendelő az észlelt hiányosságot, hibát köteles a küldemény kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül jelezni a gyártónak.
2.2 Célunk a reklamáció legrövidebb idő alatt történő elbírálása, megoldása. Amennyiben a kifogásolt hiányosságot a telefonos jelzés után nem tudjuk megoldani, akkor a megreklamált terméket vissza kell küldeni elbírálásra a gyártó reklamációs részlegére. A reklamációkat 30 naptári napon belül intézzük.

3. Cikkely
A reklamáció jogosultságának feltételei

3.1 A megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a leadott megrendelésben téves vagy hibás információkat közölt, akkor az nem képezheti a reklamáció tárgyát.

Záró rendelkezések

4.1 A reklamációs rendben foglaltak célja a megrendelő jogos érdekeinek megfelelő és időben történő védelme. Ezért szükséges a megrendelő reklamációs kérelmének megfelelő alkalmazása, időben történő elbírálása a reklamációs rendben foglaltak értelmében, az érintett felek kölcsönös jogainak és kötelezettségeinek figyelembe vételével biztosítva az együttműködést.

4.2 A fenti reklamációs rendet megvitatta és jóváhagyta a Pamas Hungary vezetősége.

4.3 Esetleges kérdeseiket elküldhetik az alábbi címre: Pamas Hungary, 2500 Esztergom, Pf.:61, tel.: 06 33 501-210, e-mail: pamas@pamas.hu


Esztergom, 2021.1.1

Vissza a Termékekhez


Copyright © 2008 - 2024 Pamas. Minden jog fenntartva.